Πώληση Συντηρηση Αναγομωση
Πυροσβέστηρων με Παράδοση στο χώρο σας
Μελέτη Σχεδίαση Εγκατάσταση
Πυρανίχνευσης & Πυρασφάλειας

Εγκαθιστούμε αξιόπιστα συστήματα πυρανίχνευσης τα οποία έχουν την δυνατότητα να διαμοιράσουν τον χώρο εποπτείας σε ζώνες παρακολούθησης για πιο αμέσο εντοπισμό της πυρκαγιάς και καταπολέμηση της. Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εγκατάστασης ανιχνευτών καπνού θερμότητας, αερίων, συσκευές ειδοποίησης, φώτα ασφαλείας  και πινακίδες εξόδου .

Επικοινωνήστε για να επισκεφτούμε το χώρο σας και να σας δώσουμε μία προσφορά.