Μελέτη Σχεδίαση Εγκατάσταση
Πυρανίχνευσης & Πυρασφάλειας
Πώληση Συντηρηση Αναγομωση
Πυροσβέστηρων με Παράδοση στο χώρο σας

Εγκαθιστούμε αξιόπιστα συστήματα πυρανίχνευσης τα οποία έχουν την δυνατότητα να διαμοιράσουν τον χώρο εποπτείας σε ζώνες παρακολούθησης για πιο αμέσο εντοπισμό της πυρκαγιάς και καταπολέμηση της. Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εγκατάστασης ανιχνευτών καπνού θερμότητας, αερίων, συσκευές ειδοποίησης, φώτα ασφαλείας  και πινακίδες εξόδου .

Επικοινωνήστε για να επισκεφτούμε το χώρο σας και να σας δώσουμε μία προσφορά.